Som medlem önskas alla välkomna som vill utveckla sig själv, sitt konstutövande och förståelse, bland föreningens medlemmar hittas både konstintresserade och yrkesverksamma konstnärer. Medlemsantalet har varierat från ett tiotal till några hundratal, det nuvarande antalet är drygt 200 samt 10 hedersmedlemmar.


Föreningens uppgift är att förena i Karleby stad med omnejd boende konstnärer och konstutövare, samt att förkovra deras talanger genom att ordna undervisning i teckning, målning och skulptur, skapa möjligheter till arbete och deltagande i utställningar samt utveckla utövandet av bildkonst med hjälp av utställningar, offentliga föredrag mm.


Tag kontakt med Aune Kangasniemi (aune.kangasniemi@gmail.com) för mera information.